Regulamin

Piszesz? Malujesz? Projektujesz statki kosmiczne? Tutaj możesz się podzielić swoimi doświadczeniami.

Moderators: Olka, Hypatia, Hotaru, Hotori

Locked
User avatar
{o}
o'Admin
Posts: 1664
Joined: Tue Jul 08, 2003 10:31 am
Location: Opole
Contact:

Regulamin

Post by {o} » Fri Mar 19, 2004 6:53 pm

Regulamin forum Twórczość
 1. Na forum wymaga się myślenia.
 2. Forum służy do dyskusji. Nie służy do zamieszczasnia opowiadań.
 3. Opowiadania można dodawać w dziale Fan-Fictions na stronie http://roswell.xcom.pl.
 4. Każdy, kto chce spróbować swych sił jako pisarz, powinien zapoznać się z tematem Poradnik - czego NIE pisać. Jeżeli nie rozumie zawartych tam porad - powinien od razu zrezygnować z pisania i uczciwie sobie powiedzieć, że się do tego nie nadaje.
 5. Od pisarzy wymaga się przestrzegania zasad ortografii, interpunkcji, składni oraz stosowania polskich znaków diakrytycznych. Dysortografia nie zwalnia z tego obowiązku. Jeżeli ktoś jest dysortografikiem, może np. użyć korekty w Wordzie, albo poprosić o pomoc panią z Polskiego (nauczyciel jest twoim przyjacielem :!: ).
 6. W opowiadaniach można stosować zanczniki podobne do bbCode. Lista obsługiwanych znaczników znajduje się w załączniku 1 do regulaminu.
 7. Na forum można dodawać linki do opowiadań. Linki przyjmują formę:

  Code: Select all

  [url=adres]rozdział[/ur]
  gdzie adres to adres pod którym znajduje się rozdział opowiadania (można go uzyskać otwierając opowiadanie na http://roswell.xcom.pl i kopiując zawartość pola Adres przeglądarki internetowej), a rozdział to numer rozdziału i/lub tytuł. Szersze wyjaśnienie dotyczące adresu znajduje się w załączniku 2 do regulaminu.
 8. Linki można umieszczać w trzech rodzajach tematów:
  • w wątkach autorskich, poświęconych twórczości jednego autora (tematy z przedrostkiem "A :: "),
  • w wątkach tematycznych, poświęconych opowiadaniom, które łączy wspólny temat, główna para bohaterów, klimat itp. (tematy z przedrostkiem "M :: "),
  • w wątkach autonomicznych, czyli poświęconych jednemu opowiadaniu (bez przedrostków).
  Utworzenie nowego wątku autonomicznego powinno być dobrze uzasadnione (wyjątkowym charakterem, jakością, kontrowersyjnością... patrz punkt 1).
התשׂכח אשׂה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשׂכחנה ואנכי לא אשׂכחך
הן על כפים חקתיך

comprendo.info - co autor miał na myśli - interpretacje piosenek

User avatar
{o}
o'Admin
Posts: 1664
Joined: Tue Jul 08, 2003 10:31 am
Location: Opole
Contact:

Post by {o} » Fri Mar 19, 2004 6:59 pm

<b>Załącznik 1 do regulaminu.</b>
Znaczniki obsługiwane przez moduł do czytania opowiadań:

<b>[p]</b> - rozpoczyna nowy akapit. Akapit można kończyć znacznikiem [/p] ale w większości przypadków jest to zbędne.
Uwaga: Dwa "entery" działają w taki sam sposób jak [p]. "Enter" przed [p] jest ignorowany. Jeśli chcesz zrobić odstęp, naciśnij Enter 3 razy lub 2 razy przed [p].

<b>[center] i [/center]</b> - objęty tymi znacznikami tekst jest wyśrodkowywany. Funkcja ta dobrze się nadaje się do cytowania wierszy, piosenek.

<b>[b] i [/b]</b> - pogrubienie.
<b>[i] i [/i]</b> - kursywa
<b>[u] i [/u]</b> - podkreślenie

<b>[h1] i [/h1]</b> - nagłówek pierwszego stopnia (wielkość, jak w tytule opowiadania).
<b>[h2] i [/h2]</b> - nagłówek drugiego stopnia (wielkość, jak w nazwie autora).

<b>[url] i [/url]</b> - objęty nimi adres staje się działającym linkiem - te znaczniki w większości przypadków są zbędne.
Uwaga: nie zapominajcie o nazwie protokołu na początku adresu - zwykle jest to http://
<b>[email] i [email]</b> - objęty nimi adres e-mail staje się działającym linkiem. Te znaczniki w większości przypadków są zbędne.
<b>[url=adres] i [/url]</b> - obęty nimi tekst staje się linkiem do strony o adresie podanym za znakiem równości.
Uwaga: nie zapominajcie o nazwie protokołu na początku adresu.

<b>[img] i [/img]</b> - objętny nimi adres zdjęcia staje się zdjęciem.
Uwaga: Proszę nie nadużywać tej funkcji. Służy ona jedynie do wstawiania fan-artów, najczęściej w pierwszym rozdziale.
Uwaga: Obrazki nie są wyświetlane w wersji do druku.

Podadto:
Kreska w nowym wierszu jest zamieniana na pauzę (myślnik) w nowym akapicie.
Kreska po [p] jest zamieniana na pauzę.
Kreska oddzielona z obu stron spacjami zamienana jest na półpauzę.


<i>Wszelkie wątpliwości co do działania znaczników najlepiej rozwiewać metodą prób i błędów.</i>
התשׂכח אשׂה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשׂכחנה ואנכי לא אשׂכחך
הן על כפים חקתיך

comprendo.info - co autor miał na myśli - interpretacje piosenek

User avatar
{o}
o'Admin
Posts: 1664
Joined: Tue Jul 08, 2003 10:31 am
Location: Opole
Contact:

Post by {o} » Fri Mar 19, 2004 7:58 pm

Załącznik 2 do regulaminu
Adres opowiadania:

Adres opowiadania wyświetlanego w module do czytania opowiadań przyjmuje ogólną formę:

http://roswell.xcom.pl/fan-fiction.php? ... ntyfikator[/i][&p=część]&m=tryb

przy czym:
identyfikator to numer opowiadania (można sprawdzić otwierając opowiadanie i czytając zawartość paska adresu przeglądarki),
część to numer rozdziału,
tryb to tryb pracy modułu. Możliwe wartości tego parametru to read (tryb czytania na ekranie) i print (tryb drukowania),
część adresu objętą [nawiasami kwadratowymi] można pominąć, jeśli podajemy link do opowiadania jednoczęściowego lub do pierwszej części opowiadania wieloczęściowego.
התשׂכח אשׂה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשׂכחנה ואנכי לא אשׂכחך
הן על כפים חקתיך

comprendo.info - co autor miał na myśli - interpretacje piosenek

User avatar
{o}
o'Admin
Posts: 1664
Joined: Tue Jul 08, 2003 10:31 am
Location: Opole
Contact:

Post by {o} » Fri Mar 19, 2004 8:25 pm

Wyjaśnienie
do punktów 2, 6 i 7 regulaminu oraz załączników do regulaminu:

Zdawaliśmy sobie sprawę z tgo, że forma wizualna, w jakej prezentowane były opowiadania na xcomie, pozostawia wiele do życzenia. Dlatego w związku z postanowieniem w punkcie 2 regulaminu postanowiliśmy utworzyć jednocześnie moduł do czytania opowiadań, który będzie prezentować opowiadania w sposób ergonomiczny. Moduł ten udostępnia dwa tryby pracy, o czym wspomina załącznik 2 do regulaminu. Pierwszy tryb umożliwia wygodne czytanie, drugi przyjmuje formę nadającą się do druku. Moduł obsługuje znaczniki wspomniane w punkcie 6 regulaminu w sposób opisany w załączniku 1 do regulaminu.
Metoda uproszczona wstawiania linków do opowiadań opisana jest w punkcie 7 regulaminu. Załącznik 2 do regulaminu wyjaśnia budowę adresu opowiadania i jest przeznaczony dla osób, które znając się lepiej na informatyce chcą umieć napisać link samodzielnie zamiast go kopiować.
Last edited by {o} on Fri Mar 19, 2004 10:35 pm, edited 1 time in total.
התשׂכח אשׂה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשׂכחנה ואנכי לא אשׂכחך
הן על כפים חקתיך

comprendo.info - co autor miał na myśli - interpretacje piosenek

User avatar
{o}
o'Admin
Posts: 1664
Joined: Tue Jul 08, 2003 10:31 am
Location: Opole
Contact:

Post by {o} » Fri Mar 19, 2004 8:35 pm

Zarządzenie
dotyczące już umieszczonych na forum opowiadań:

Punkt 2 dotyczy także już wstawionych na forum opowiadań. Dlatego wszyscy autorzy, którzy publikowali swoje prace na forum, zobowiązani są do niezwłocznego zastąpienia ich odpowiednimi linkami. Do zmiany zawartości postu służy przycisk Edytuj. Opowiadania osób, kóre nie zastosują się do wytycznych, zostaną usunięte za 2 tygodnie, tj. 2 kwietnia. Wyjątek stanowią opowiadania osób, które do 2 kwietnia nie odwiedzą Forum i przez to nie dowiedzą się o zarządzeniu. Ich opowiadania zostaną zastąpione na linki przez moderatorów.

W przypadku wszelkiego rodzaju problemów z realizacją postanowienia, należy skontakować się z moderatorem lub administratorem.
התשׂכח אשׂה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשׂכחנה ואנכי לא אשׂכחך
הן על כפים חקתיך

comprendo.info - co autor miał na myśli - interpretacje piosenek

User avatar
{o}
o'Admin
Posts: 1664
Joined: Tue Jul 08, 2003 10:31 am
Location: Opole
Contact:

Post by {o} » Wed Mar 24, 2004 9:33 pm

Zarządzeniedotyczące wyjątków od punktu 2 regulaminu:Możliwe jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na umieszczanie w postach treści opowiadań. Przed zamieszczanym tekstem należy jednak wstawić link do jego wersji modułowej zgodnie z punktem 7 regulaminu. Zezwolenie może przysługiwać jedynie najbardziej doświadczonym autorom, których opowiadania wywołują dyskusje tworzące z nimi nierozerwalną, klimatyczną całość*. Podania o zezwolenie można składać w Urzędzie Forum.*Proszę mnie nie pytać, co to znaczy.
התשׂכח אשׂה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשׂכחנה ואנכי לא אשׂכחך
הן על כפים חקתיך

comprendo.info - co autor miał na myśli - interpretacje piosenek

User avatar
Hotaru
Fan...atyk
Posts: 1081
Joined: Sat Jul 12, 2003 7:58 pm
Location: Krasnalogród ;p
Contact:

Post by Hotaru » Thu Apr 01, 2004 8:44 pm

Postanowiono: opowiadania skończone późnej niż miesiąc temu mają zostać przeniesione na xcom i zamienione na linki. Wyjątki są możliwe zgodnie z najnowszymi zapiskami w regulaminie. Szczegóły uzgadniają między sobą moderatorzy "Twórczości" oraz autorzy poszczególnych opowiadań. Limit wielkości pojedynczej części ff na xcomie zostanie zwiększony do 40 kb. Decyzja jest prawomocna i nie podlega apelacji.
Image

User avatar
Hotaru
Fan...atyk
Posts: 1081
Joined: Sat Jul 12, 2003 7:58 pm
Location: Krasnalogród ;p
Contact:

Post by Hotaru » Fri May 21, 2004 11:40 am

Nie powiem, by było mi przyjemnie pisać kolejne zarządzenie w Regulaminie.Dodaję 9, obowiązkowy punkt:9. Wszyscy użytkownicy Twórczości winni zapoznać się z Oficjalnymi regułami na Forum.Ostatnie tygodnie pokazały, że użytkownicy, szczególnie nowi użytkownicy praktycznie nie czytają działów Sprawy organizacyjne i Pomoc, dodając posty różnej treści (m.in. w temacie Avatarki i emblematy). A lektura oficjalnego regulaminu zapobiegłaby 90% z nich!
Image

User avatar
{o}
o'Admin
Posts: 1664
Joined: Tue Jul 08, 2003 10:31 am
Location: Opole
Contact:

Post by {o} » Sun Feb 27, 2005 4:28 pm

10. Należy przestrzegać nie tylko reguł na Forum, lecz także polskiego prawa - a więc również Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku.
התשׂכח אשׂה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשׂכחנה ואנכי לא אשׂכחך
הן על כפים חקתיך

comprendo.info - co autor miał na myśli - interpretacje piosenek

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest